จักรพงษ์ จันโอ cover photo
จักรพงษ์ จันโอ

4.1 คะแนนเฉลี่ย

19 รีวิว

1 คอร์ส

จักรพงษ์ จันโอ
ผู้ฝึกสอนการใช้ Excel สำหรับงานออฟฟิศ แบบ Coaching 1-1

    ประวัติโดยย่อ
    - เคยทำงานด้าน AE ดูแลเรื่องการชาย ต่างๆโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
    - ทำงานด้าน IT คอยสอนทีมงานเวลาเกิดปัญหาด้านการใช้งานโปรแกรมต่างๆ รวมถึงการใช้ Microsoft Excel ในการทำงานประจำวัน
    - ผู้ฝึกสอนการใช้ Excel สำหรับงานออฟฟิศ แบบ Coaching 1-1

4.1 คะแนนเฉลี่ย

19 รีวิว

1 คอร์ส