สุทัศน์ ใหญ่อินทร์ cover photo
สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

4.4 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

สุทัศน์ ใหญ่อินทร์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและงานบริการ Communication and Service Professionals เทคนิคและสไตล์การบรรยายแบบ ABL(Activity Based Learning )
» ประสบการณ์การทำงาน - บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด ประเทศไทย (FWD) ตำแหน่ง : People Development Manager - บริษัทอยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด (Krungsri Consumer Group) ตำแหน่ง : Learning & Development Manager - บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอลเซ็นเตอร์ จำกัด (ธนาคารธนชาต) ตำแหน่ง : Training Specialist - บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด (ธนาคารกสิกรไทย) ตำแหน่ง : Trainer Customer Service, Call Center » การศึกษา-อบรม - Pro Trainer Course : Chaiyos Punsakulchai, 2017 - Amazing Sticky Presentations : ANG TIAN TECK, 2016 - Coaching for Performance : Pakorn Wongratanapiboon, 2015 - Effective Influencing Skills (GE Capital) : Jaturon Neimwiwat, 2014 - Train the Trainer Course : Taweewan Kamonbut, 2014 - Landmark Forum Advanced Course : Landmark Education International, 2010 » หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ - เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management) - หลักสูตร 7 Technique High Impact Presentation - หลักสูตร สุดยอดทักษะการนำเสนอ (Effective Presentation Skill) - หลักสูตร การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence) - หลักสูตร ทักษะหัวหน้ายุคใหม่ 0 (Effective Supervisory Skills) - หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skill) - หลักสูตร เพิ่มเวลาเพิ่มโอกาสสำเร็จ (Effective Time Management) - หลักสูตร เทคนิครับมือลูกค้าร้องเรียนแบบมืออาชีพ (Effective Handling Customer Complaints)

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์กว่า 12 ปี ด้านการพัฒนาองค์กรและวิทยากรด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชั้นนำ
    - กำลังศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HROD) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
    - ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4.4 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส