ศักย์ศรณ์ เชยชม cover photo
ศักย์ศรณ์ เชยชม
ศักย์ศรณ์ เชยชม
นักลงทุนอิสระเจ้าของเพจ "Stock millionaire: รวยหุ้นง่ายๆ by โค้ชฟิวส์" ที่มีประสบการณ์ในการลงทุนมายาวนาน
โค้ชฟิวส์ ศักย์ศรณ์ เชยชม เจ้าของธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าในไทยและต่างประเทศ ผู้ที่มีประสบการณ์การเป็นนักลงทุนอิสระมามากกว่า 7 ปี และยังเป็นเจ้าของเพจ "Stock millionaire: รวยหุ้นง่ายๆ by โค้ชฟิวส์" ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการทำกำไรในหุ้นอีกด้วย

    ประวัติโดยย่อ
    - นักลงทุนอิสระที่มีประสบการณ์ในการลงทุนมามากกว่า 7 ปี
    - เจ้าของเพจ "Stock millionaire: รวยหุ้นง่ายๆ by โค้ชฟิวส์"
    - และยังเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้าในไทยและต่างประเทศ

2.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส