พฤทธิ์ เติมไพสิฐ (SHAPE FOODDESIGN) cover photo
พฤทธิ์ เติมไพสิฐ (SHAPE FOODDESIGN)
พฤทธิ์ เติมไพสิฐ (SHAPE FOODDESIGN)
มืออาชีพด้านการออกแบบและพัฒนาแบรนด์อาหาร


    ประวัติโดยย่อ
    - มืออาชีพด้านการออกแบบและพัฒนาแบรนด์อาหาร
    - ที่ปรึกษาเรื่องการสร้างแบรนด์แก่บริษัทอาหารชั้นนำของไทย
    - ผู้ก่อตั้ง SHAPE Studio บริการออกแบบด้านอาหารครบวงจร