พละชัย ฟูเกียรติพงษ์ (ครูต๊ะ) cover photo
พละชัย ฟูเกียรติพงษ์ (ครูต๊ะ)
พละชัย ฟูเกียรติพงษ์ (ครูต๊ะ)
ที่ปรึกษาพิเศษด้านการบริหารจัดการธุรกิจและภาษีอากร Certified Business and Tax Consultant
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการทำงาน ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสฝ่ายขาย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาการบุคลากร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดวีไอพี บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาพิเศษด้านการบริหารจัดการธุรกิจและภาษีอากร ประวัติการเป็นวิทยากร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนประกันภัย การวางแผนธุรกิจ และการวางแผนภาษีอากร วิทยากรพิเศษของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วิทยากรพิเศษของ ธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่ง วิทยากรรับเชิญให้กับ หน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ อาจารย์พิเศษให้กับ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน หลายแห่ง วิทยากรพิเศษ (ครูภาษี) เพื่อให้ความรู้ด้านภาษีอากรของกรมสรรพากร ปัจจุบัน ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แท็คซ์ เกท นัมเบอร์วัน จำกัด ผู้อำนวยการและวิทยากรพิเศษ ของสถาบันพัฒนาที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจและภาษีอากร เป็นที่ปรึกษาพิเศษด้านการบริหารจัดการธุรกิจและภาษีอากร ของบริษัทชั้นนำหลายแห่ง เป็นนักเขียนในสังกัดของสำนักพิมพ์ แฮปปี้บุ๊ค ผู้เขียนหนังสือเรื่อง แค่คิดถูกรุ่ง..สุขกว่า 50 เท่า, ละครบทใหม่..ของคนขายประกัน, รู้ให้ไว! ภาษีออนไลน์ จะได้ไม่เจอภาษีย้อนหลัง เป็นต้น เจ้าของเพจ “ครูต๊ะ กะ ภาษี” เพจภาษีที่มีผู้ติดตามกว่า 25,000 คน

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนธุรกิจ ภาษีอากร และการประกันภัย
  - ที่ปรึกษาพิเศษด้านการบริหารจัดการธุรกิจและภาษีอากร ของบริษัทชั้นนำหลายแห่ง
  - นักเขียน ผู้เขียนหนังสือเรื่อง รู้ให้ไว! ภาษีออนไลน์ จะได้ไม่เจอภาษีย้อนหลัง, แค่คิดถูกรุ่ง..สุขกว่า 50 เท่า, ละครบทใหม่..ของคนขายประกัน เป็นต้น
  - อาจารย์พิเศษ “ครูภาษี” ผู้ให้ความรู้ด้านภาษีอากรของกรมสรรพากร แก่นักเรียนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
  - เจ้าของเพจ “ครูต๊ะ กะ ภาษี” เพจให้ความรู้และตอบปัญหาเรื่องภาษีอากรที่มีผู้ติดตามกว่า 25,000 คน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส