ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ (ดร.ทอย) cover photo
ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ (ดร.ทอย)
ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ (ดร.ทอย)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาด วิจัยองค์กร การจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจ และให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์
ที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับภาครัฐและเอกชน ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษา เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาด วิจัยองค์กร การจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจ และให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ ดร.ทอย เป็นผู้มีบทบาทมากมายกับการขับเคลื่อนธุรกิจเอกชนและการทำงานของภาครัฐผ่านโครงการที่ปรึกษาจำนวนมาก รวมทั้งการเป็นวิทยากรด้านการตลาด การตลาดดิจิทัล กลยุทธ์ธุรกิจให้กับภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย และเอเชีย

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาด วิจัยองค์กร การจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
  - กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์ให้กับภาครัฐและเอกชน
  - ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  - ปริญญาโท MBA สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  - ปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

4.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส