อโณทัย พิมูลชาติ (อาโน) cover photo
อโณทัย พิมูลชาติ (อาโน)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

3 คอร์ส

อโณทัย พิมูลชาติ (อาโน)
สอนกราฟิก จากสิ่งที่คุณสงสัย

  เพราะหลายครั้งเราเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ แบบทฤษฏี แต่ไม่รู้ว่าจะนำไปใช้งานจริงยังไง ผมจึงเลือกที่จะสอนจากสิ่งที่ทุกคนสงสัย ว่าเขาทำกันยังไง? แล้วสอนวิธีการทำ ในที่สุดเราก็จะใช้เครื่องมือต่างๆได้โดยปริยาย พร้อมกับสามารถนำไปใช้ต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองได้อีกมากมาย พบกันในคลาสเรียนออนไลน์ครับ


  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล
  - อดีตกราฟิกดีไซน์เนอร์ ด้านสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่า 6 ปี
  - มีความถนัดใช้ illustrator, Photoshop Premire Pro, After Effect
  - ป้จจุบันเป็นกราฟิกฟรีแลนซ์
  - เป็น Stocker Online
  - เจ้าของเพจ RNO GRAPHIC สอนกราฟิกจากสิ่งที่คุณสงสัย

4.5 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

3 คอร์ส