อาโน อโณทัย พิมูลชาติ cover photo
อาโน อโณทัย พิมูลชาติ

4.1 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

4 คอร์ส

อาโน อโณทัย พิมูลชาติ
สอนกราฟิก จากสิ่งที่คุณสงสัย
เพราะหลายครั้งเราเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ แบบทฤษฏี แต่ไม่รู้ว่าจะนำไปใช้งานจริงยังไง ผมจึงเลือกที่จะสอนจากสิ่งที่ทุกคนสงสัย ว่าเขาทำกันยังไง? แล้วสอนวิธีการทำ ในที่สุดเราก็จะใช้เครื่องมือต่างๆได้โดยปริยาย พร้อมกับสามารถนำไปใช้ต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองได้อีกมากมาย พบกันในคลาสเรียนออนไลน์ครับ

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล
  - อดีตกราฟิกดีไซน์เนอร์ ด้านสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่า 6 ปี
  - มีความถนัดใช้ illustrator, Photoshop Premire Pro, After Effect
  - ป้จจุบันเป็นกราฟิกฟรีแลนซ์
  - เป็น Stocker Online
  - เจ้าของเพจ RNO GRAPHIC

4.1 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

4 คอร์ส