พี่โน อโณทัย พิมูลชาติ cover photo
พี่โน อโณทัย พิมูลชาติ

4.3 คะแนนเฉลี่ย

27 รีวิว

5 คอร์ส

พี่โน อโณทัย พิมูลชาติ
สอนกราฟิก 3D เมต้าเวิร์ส และการไลฟ์ OBS
เพราะหลายครั้งเราเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ แบบทฤษฏี แต่ไม่รู้ว่าจะนำไปใช้งานจริงยังไง ผมจึงเลือกที่จะสอนจากสิ่งที่ทุกคนสงสัย ว่าเขาทำกันยังไง? แล้วสอนวิธีการทำ ในที่สุดเราก็จะใช้เครื่องมือต่างๆได้โดยปริยาย พร้อมกับสามารถนำไปใช้ต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองได้อีกมากมาย พบกันในคลาสเรียนออนไลน์ครับ

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล
  - อดีตกราฟิกดีไซน์เนอร์ ด้านสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่า 6 ปี
  - ปัจจุบันทำ 2 ช่องหลักคือ
  - 1. สาระโน โอเค
  - สอนทำ 3D สำหรับเมต้าเวิร์ส และการสร้างเกม
  - 2. พี่โน สอนทำไลฟ์
  - สอนทำไลฟ์สดด้วยโปรแกรม OBS สำหรับแม่ค้าออนไลน์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

27 รีวิว

5 คอร์ส