นุจรีย์ เทพาคุณ (Nujjaree Handmade) cover photo
นุจรีย์ เทพาคุณ (Nujjaree Handmade)
นุจรีย์ เทพาคุณ (Nujjaree Handmade)
ช่างทำตุ๊กตาและงานฝีมือ ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี มีผลงานทั้งตุ๊กตา เสื้อ กระเป๋า และอื่นๆ

    ประวัติโดยย่อ
    - ช่างทำตุ๊กตาและงานฝีมือ ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี มีผลงานทั้งตุ๊กตา เสื้อ กระเป๋า และอื่นๆ
    - ครูผู้สอน จัด Workshop สอนทำตุ๊กตาตามสถานที่ต่างๆ
    - มีผลงานจัดแสดงที่สตูดิโอในจัตุจักร, Little Tree และตลาดนัดเดอะมิว

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส