ณุวัฒน์ จันทร์ถาวร cover photo
ณุวัฒน์ จันทร์ถาวร
ณุวัฒน์ จันทร์ถาวร
กรรมการผู้จัดการ CCT SQUARE Co.,Ltd.
ประวัติการศึกษา: ปริญญาโท การบริหารงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประสบการณ์ทำงาน: 1. ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาด้านคุณภาพ, สิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท ควอลิตัส เซอร์วิส จำกัด 2. ที่ปรึกษาด้านระบบการบริหารงานต่างๆ เช่น ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO45001 ISO22000, IATF16949, GMP, HACCP และอื่น ๆ ให้กับหน่วยงานด้านการผลิตและบริการทั้งภาครัฐและเอกชน 3. วิศวกรอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพ ด้านการทดสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ Alphasource Manufacturing Solution Co.,Ltd. 4. วิศวกรประกันคุณภาพ ด้านการทดสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ AT&T Telecommunication Product (Thai) Co.,Ltd.

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาโท การบริหารงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ CCT SQUARE Co.,Ltd. เป็นผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาด้านคุณภาพ, สิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท ควอลิตัส เซอร์วิส จำกัด
  - ที่ปรึกษาด้านระบบการบริหารงานต่างๆ เช่น ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO45001 ISO22000, IATF16949, GMP, HACCP และอื่น ๆ ให้กับหน่วยงานด้านการผลิตและบริการทั้งภาครัฐและเอกชน
  - วิศวกรอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพ ด้านการทดสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ Alphasource Manufacturing Solution Co.,Ltd.
  - วิศวกรประกันคุณภาพ ด้านการทดสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ AT&T Telecommunication Product (Thai) Co.,Ltd.

0.0 คะแนนเฉลี่ย

5 คอร์ส