ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ cover photo
ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกว่า 35 ปี ผู้เขียนหนังสือด้าน HR กว่า 30 เล่ม และ HR Talk by Tamrongsak ใน Blockdit
มีประสบการณ์ตรงจากการเป็นผู้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความหลากหลายทั้งในองค์กรไทยและต่างชาติ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้าน HR ในองค์กรชั้นนำหลายแห่ง เป็นผู้เขียนหนังสือด้าน HR มากกว่า 30 เล่ม อีกทั้งประสบการณ์ที่เป็นวิทยากรด้าน HR ทั้ง Public Training และ Inhouse Training ในองค์กรต่าง ๆ มากว่า 30 ปี และทำบล็อกด้าน HR เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารคนและมีหนังสือด้าน HR หลาย ๆ เรื่องที่เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีให้กับทั้งคนที่ทำงานด้าน HR และผู้สนใจเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงานอย่างได้ผลจริง ในวันนี้จึงมีความพร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์ด้านการบริหารค่าตอบแทนจากหน้างานให้กับผู้สนใจผ่านทาง SkillLane

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้บริหารงานด้าน HR ในองค์กรต่าง ๆ กว่า 20 ปี
  - วิทยากรด้าน HR ทั้ง Public และ Inhouse Training กว่า 30 ปี
  - ผู้เขียนหนังสือด้าน HR กว่า 30 เล่มตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน
  - เจ้าของบล็อก https://tamrongsakk.blogspot.com ที่เปิดมากว่า 12 ปีเพื่อให้ความรู้ด้าน HR และมีหนังสือด้าน HR ให้ดาวน์โหลดฟรีในบล็อกนี้หลายเล่ม
  - คอลัมนิสต์ด้าน HR ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ HR Corner

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส