จุไรรัตน์ กระจ่างตา cover photo
จุไรรัตน์ กระจ่างตา

4.7 คะแนนเฉลี่ย

952 รีวิว

1 คอร์ส

จุไรรัตน์ กระจ่างตา
Certified ScrumMaster (CSM); Senior Head-Software Quality Management ที่ Kasikorn Business-Technology Group (KBTG)

  ประวัติโดยย่อ
  - Senior Head-Software Quality Management ที่ Kasikorn Business-Technology Group (KBTG)
  - Certified ScrumMaster (CSM)
  - Certified Large-Scaled Scrum (LeSS) Practitioner
  - ผู้ริเริ่มนำแนวคิดแบบ Agile มาใช้ใน IT Project และการทำงานร่วมกับ Business Unit ต่างๆ ขององค์กร
  - เป็นวิทยากร และ Agile Consultant ให้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

952 รีวิว

1 คอร์ส