ธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ cover photo
ธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

24 รีวิว

1 คอร์ส

ธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
วิทยากรสอนการตลาดบน Facebook ให้กับ CEO มามากกว่าพันคน

    ประวัติโดยย่อ
    - Co-Founder บริษัท สมอลเวิลด์ฟอร์คิดส์ จำกัด เจ้าของแฟนเพจสินค้าเด็ก ที่มีแฟน เพจ มากกว่า 364,000 คน
    - 1 ใน 10 CEO คนไทยที่ได้รับเลือกจาก Facebook ให้เป็น Alpha Tester เพื่อให้ทดสอบเครื่องมือใหม่ๆ ก่อนที่จะถูกนำมาให้ User ทั่วๆไปได้ใช้ในการทำโฆษณา
    - สอนการตลาดและการโฆษณาใน Facebook ให้กับ CEO มามากกว่า 1,000 คนภายใต้ชื่อคอร์ส FB for CEO
    - วิทยากรสอนการตลาดให้กับองค์กรชั้นนำของไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน

4.9 คะแนนเฉลี่ย

24 รีวิว

1 คอร์ส