เอกฉัตร อัศวรุจิกุล cover photo
เอกฉัตร อัศวรุจิกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

6,891 รีวิว

3 คอร์ส

เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง SkillLane
Ekachat is responsible for content acquisition and works closely with instructors to deliver the highest quality courses for SkillLane. Prior to this, he was a senior business consultant at KPMG. He also worked for Endeavor, a non-profit organization supporting high-impact entrepreneurship in emerging markets and Ardent Capital, Southeast Asia’s most prominent operating VC. He graduated with an MBA from the Kellogg School of Management, majoring in Finance and Marketing.

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ร่วมก่อตั้ง SkillLane แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์อันดับ 1 ของไทย
    - ปริญญาโท MBA Kellogg School of Management
    - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

6,891 รีวิว

3 คอร์ส