ประกิต สิริวัฒนเกตุ (อ.ปิง) cover photo
ประกิต สิริวัฒนเกตุ (อ.ปิง)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

933 รีวิว

8 คอร์ส

ประกิต สิริวัฒนเกตุ (อ.ปิง)
นักลงทุนมืออาชีพ นักวิเคราะห์ทางเทคนิค วิทยากรด้านการลงทุนชื่อดังของไทย

  ประวัติโดยย่อ
  - นักลงทุนมืออาชีพ วิทยากรด้านการลงทุนชื่อดังของไทย
  - กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ จำกัด
  - IAA Awards for Analysts 2014 Best Technical Analyst นักวิเคราะห์ทางเทคนิคยอดเยี่ยม (สายนักลงทุนรายบุคคล และสายนักลงทุนสถาบันในประเทศ)
  - เจ้าของแฟนเพจ "ประกิต สิริวัฒนเกตุ"
  - ปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
  - ปริญญาโทด้านการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

933 รีวิว

8 คอร์ส