มงคล ลุสัมฤทธิ์ (หมง) cover photo
มงคล ลุสัมฤทธิ์ (หมง)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

148 รีวิว

4 คอร์ส

มงคล ลุสัมฤทธิ์ (หมง)
ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล/นักวางแผนการเงิน

  ประวัติโดยย่อ
  - กรรมการผู้จัดการ Wealth Design Consulting
  - ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขาย AIA ประเทศไทย
  - สมาชิกที่ปรึกษาทางการเงินนานาชาติ Registered Financial Consultant (RFC), IARFC
  - สมาชิกสมาคมมืออาชีพทางด้านการเงินระดับสูง ประเทศสหรัฐอเมริกา The Premeir Association of Financial Professionals (MDRT)
  - คุณวุฒิทางวิชาชีพสำหรับมืออาชีพด้านการบริหารทางการเงิน ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค Fellow Chartered Financial Practitioner Asia & Pacific

4.7 คะแนนเฉลี่ย

148 รีวิว

4 คอร์ส