กมลนัทธ์ วัฒนะเสน cover photo
กมลนัทธ์ วัฒนะเสน
กมลนัทธ์ วัฒนะเสน
เจ้าของโรงเรียนสอนทำขนม Friday Kitchen โรงเรียนสอนทำขนมสไตล์ฝรั่งเศส
ครูนัทธ์ กมลนัทธ์ วัฒนะเสน ครูผู้มีประสบการณ์ในการทำขนม จบจาก Pâtisserie, Le Cordon Bleu Dusit เจ้าของโรงเรียนสอนทำขนม Friday Kitchen โรงเรียนสอนทำขนมสไตล์ฝรั่งเศส สอนทำอาหาร ที่เปิดสอนมากว่า 5 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - ครูผู้มีประสบการณ์ในการทำขนม จบจาก Pâtisserie, Le Cordon Bleu Dusit
    - เจ้าของโรงเรียนสอนทำขนม Friday Kitchen
    - เจ้าของเพจ Friday Kitchen : โรงเรียนสอนทำขนม มีผู้ติดตามกว่า 1 แสนคน

4.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส