กมลนัทธ์ วัฒนะเสน cover photo
กมลนัทธ์ วัฒนะเสน
กมลนัทธ์ วัฒนะเสน
เจ้าของโรงเรียนสอนทำขนม Friday Kitchen โรงเรียนสอนทำขนมสไตล์ฝรั่งเศส

  ครูนัทธ์ กมลนัทธ์ วัฒนะเสน
  ครูผู้มีประสบการณ์ในการทำขนม จบจาก Pâtisserie, Le Cordon Bleu Dusit
  เจ้าของโรงเรียนสอนทำขนม Friday Kitchen โรงเรียนสอนทำขนมสไตล์ฝรั่งเศส สอนทำอาหาร ที่เปิดสอนมากว่า 5 ปี


  ประวัติโดยย่อ
  - ครูผู้มีประสบการณ์ในการทำขนม จบจาก Pâtisserie, Le Cordon Bleu Dusit
  - เจ้าของโรงเรียนสอนทำขนม Friday Kitchen
  - เจ้าของเพจ Friday Kitchen : โรงเรียนสอนทำขนม มีผู้ติดตามกว่า 1 แสนคน

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส