เอกพล สหพัฒนวนา cover photo
เอกพล สหพัฒนวนา

4.3 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

2 คอร์ส

เอกพล สหพัฒนวนา
Omron, PLC, CP1H, CX Programmer, Omron PLC
ผมทำงานเป็นวิศวะกรเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบอัตโมมัติ ให้กับเครื่องจักรเป็นเวลา15ปี และเคยทำโปรเจ็คใหญ่ๆมากมายเช่น เครื่อง packing machines, conveyor systems, เครื่อง filling machines, เครื่อง Cartoning machines, เครื่อง press, end of line solution, CNC, servo & motion control และอื่นๆ Special Skill & Experience. 1. ออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้า, แบบนิวแมติคส์ ไฮดรอลิกส์ ของเครื่องจักรตามมาตราฐาน IEC Standard. 2. ออกแบบระบบ Safety categories3 (CAT.3) และ categories4 (CAT.4) ซึ่งใช้ในงานเครื่องจักรความเสี่ยงสูง เช่น Safe torque off ของ motion control, Safety dump valve ของระบบนิวแมติคส์, Safety PLC I/O module และระบบที่ใช้ Safety relay. 3. เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่อง Packing, Line automation, Conveyor และ End of line solution. 4. การออกแบบระบบที่ใช้อุปกรณ์ตามมาตราฐาน CE, UL, CSA. 5. การวิเคราะห์ระบบ Closed Loop Control เช่น On-Off control และ PIC Control. 6. เชี่ยวชาญการเขียนโปรแรม PLC ได้ทั้ง Ladder และ Structure text languages 7. เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ instrumentation devices, sensor, transducers ต่างๆทั้ง Digital และ Analog signals. 8. เชี่ยวชาญเกี่ยวระบบ Servo drive และ Invertor ซึ่งสามารถปรับจูนพารามิเตอร์ให้เข้ากับแต่ละ Process และทำ Motion synchronization ระหว่าง Servo motor กับ Servo motor หรือ ระหว่าง Servo motor กับ Induction motor with encoder. 9. การออกแบบระบบ Signal and network analysis เช่น 4~20mA, 0~5V, 0~ ±5V, Pulse train, RS-485, RS-232, Sercos , Ethernet I/P network, DH+, Profibus-DP, Profinet และอื่นๆ 10. เขียน PLC Program ของ Allen Bradley, Omron, Mitsubishi, Siemens ทั้ง ladder diagram และ structure text code.

    ประวัติโดยย่อ
    - ทำงานเป็นวิศวะกรเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบอัตโมมัติ ให้กับเครื่องจักรเป็นเวลา15ปี
    - เคยทำโปรเจ็คใหญ่ๆมากมายเช่น เครื่อง packing machines, conveyor systems, เครื่อง filling machines, เครื่อง Cartoning machines, เครื่อง press, end of line solution, CNC, servo & motion control และอื่นๆ

4.3 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

2 คอร์ส