พีรพล รอดรักษา cover photo
พีรพล รอดรักษา
พีรพล รอดรักษา
เจ้าของเพจ stocker day ที่มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คน

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของเพจ stocker day ที่มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คน
    - จบคณะวิศวะคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส