พีรพล รอดรักษา cover photo
พีรพล รอดรักษา

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

พีรพล รอดรักษา
เจ้าของเพจ stocker day ที่มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คน

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของเพจ stocker day ที่มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คน
    - จบคณะวิศวะคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส