ผศ. ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์ (ครูบัว) cover photo
ผศ. ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์ (ครูบัว)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

1 คอร์ส

ผศ. ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์ (ครูบัว)
นักเขียนบทชื่อดังของไทย ผู้มีผลงานเขียนบทละครเวทีอย่างต่อเนื่อง
ครูบัว - ปริดา มโนมัยพิบูลย์ เป็นอาจารย์สอนเขียนบทเพียงไม่กี่คนในประเทศไทย ที่จบปริญญาโทและเอกในสาขาการเขียนบทละคร และเป็นครูรุ่นใหม่ที่มีเทคนิคการสอนแพรวพราว ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเพลิดเพลิน ทั้งลีลา น้ำเสียง และการยกตัวอย่างที่ ไม่ซ้ำแบบใคร ทำให้วิชาสอนการเขียนบทของครูบัวมีเสน่ห์อย่างน่าประหลาด ครูบัวสามารถเสกให้วิชาที่ดูเหมือนเป็นวิชาที่น่าเบื่อ กลายเป็นเรื่องที่สนใจได้อย่างเหลือเชื่อ

  ประวัติโดยย่อ
  - นักเขียนบทชื่อดังของไทย มีผลงานเขียนบทละครเวทีอย่างต่อเนื่อง
  - อาจารย์สอนการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - อาจารย์พิเศษด้านเขียนบทละครที่มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศิลปากร
  - ผลงานเขียนบทละครเวทีชื่อดัง อาทิ หลายชีวิต (2559) ละครเพลงธีรราชา (2559) นางร้ายในลงกา The New Episode (2557) ฉุยฉายเสน่หา (2556)
  - รางวัลคึกฤทธิ์ สาขาวรรณศิลป์ (ผู้เขียนบทละคร) ประจำปี 2560 จากมูลนิธิคึกฤทธิ์80
  - ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากบทละครเรื่อง 'หลายชีวิต'
  - รางวัลบทละครดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง จากบทละครเรื่อง 'ฉุยฉายเสน่หา'
  - ปริญญาเอก สาขาวิชา Ph.D in Performance Practice(Writing for Performance) University of Exeter ประเทศอังกฤษ
  - ปริญญาโท สาขาวิชา M.A. in Theatre Practice (Playwriting) University of Exeter ประเทศอังกฤษ
  - ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

1 คอร์ส