พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ cover photo
พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ
พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ
#patbusinessmentor


  ประวัติโดยย่อ
  - ได้รับรางวัลโครงการบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 ในสาขา บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพาณิชย์ โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
  - จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Business in Information System จากออสเตรเลีย
  - นักธุรกิจรุ่นที่ 2 ที่สานต่อธุรกิจครอบครัว พัฒนาธุรกิจจากซื้อมาขายไป เป็น Platform สำหรับร้านโชว์ห่วยเครื่องมือช่าง 4.0
  - มีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ, ร่วมลงทุนธุรกิจกับนักลงทุนในต่างประเทศ
  - เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท, เป็น co-founder และร่วมลงทุน อีกกว่า 10 บริษัท
  - เจ้าของเพจ Patchanan พื้นที่แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ให้กับธุรกิจ
  - Mentor ให้กับนักธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ และให้เจ้าของธุรกิจวางแผนชิวิตได้ตามที่ฝันไว้

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส