JP. trader - เพจสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นหุ้น cover photo
JP. trader - เพจสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นหุ้น

5.0 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส

JP. trader - เพจสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นหุ้น

    ประวัติโดยย่อ
    - เพจสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นหุ้นที่สนใจจะเก็บความรู้ & ฝึกวางแผนการ trade หุ้น "ไปด้วยกัน"

5.0 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส