ปานจิต  เฮาว์ cover photo
ปานจิต  เฮาว์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

37 รีวิว

1 คอร์ส

ปานจิต เฮาว์
ที่ปรึกษาธุรกิจบริษัท Marriott International และ Apple Computer เจ้าของรางวัลบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นมากมายในระดับสากล
หญิงเก่งชาวไทยที่เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมในเครือแมริออท ประเทศไทย, บริษัท แมริออท อินเตอร์แนลเชอนัล จากนั้นจึงย้ายไปพํานักกับครอบครัวที่สหรัฐอเมริกาและทำงานด้านที่ปรึกษาให้กับบริษัทแมคอินทอช หรือ Apple บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านระบบและอุปกรณ์สื่อสาร

    ประวัติโดยย่อ
    - นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไทยที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ และทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่
    - นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสากลผู้ได้รับรางวัลนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นระดับโลกอย่างต่อเนื่องกว่า 10 รางวัล ตลอด 25 ปี ของการทํางาน
    - วิทยากรรับเชิญให้กับสถาบันการศึกษา และบริษัทชั้นนำ ต่างๆในประเทศไทย และต่างประเทศ
    - ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทต่างๆทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
    - คุณแม่ลูกสามที่สามารถบริหารเวลาให้ประสบความสำเร็จระดับสูงสุดทั้งด้านหน้าที่การงานและครอบครัว
    - คุณครูขอลูกศิษย์ ผู้ให้ ที่มุ่งเน้นการดึงศักยภาพของแต่ละบุคคล

4.5 คะแนนเฉลี่ย

37 รีวิว

1 คอร์ส