ปานจิต เฮาว์ cover photo
ปานจิต เฮาว์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

37 รีวิว

1 คอร์ส

ปานจิต เฮาว์
ที่ปรึกษาธุรกิจบริษัท Marriott International และ Apple Computer เจ้าของรางวัลบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นมากมายในระดับสากล
หญิงเก่งชาวไทยที่เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมในเครือแมริออท ประเทศไทย, บริษัท แมริออท อินเตอร์แนลเชอนัล จากนั้นจึงย้ายไปพํานักกับครอบครัวที่สหรัฐอเมริกาและทำงานด้านที่ปรึกษาให้กับบริษัทแมคอินทอช หรือ Apple บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านระบบและอุปกรณ์สื่อสาร

  ประวัติโดยย่อ
  - นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไทยที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ และทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่
  - นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสากลผู้ได้รับรางวัลนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นระดับโลกอย่างต่อเนื่องกว่า 10 รางวัล ตลอด 25 ปี ของการทํางาน
  - วิทยากรรับเชิญให้กับสถาบันการศึกษา และบริษัทชั้นนำ ต่างๆในประเทศไทย และต่างประเทศ
  - ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทต่างๆทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
  - คุณแม่ลูกสามที่สามารถบริหารเวลาให้ประสบความสำเร็จระดับสูงสุดทั้งด้านหน้าที่การงานและครอบครัว
  - คุณครูขอลูกศิษย์ ผู้ให้ ที่มุ่งเน้นการดึงศักยภาพของแต่ละบุคคล

4.5 คะแนนเฉลี่ย

37 รีวิว

1 คอร์ส