ดนิตา มาวัชชกิจ cover photo
ดนิตา มาวัชชกิจ
ดนิตา มาวัชชกิจ
มีประสบการณ์​สอนวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า 5 ปี ​
ปริญญาโท เกียรติ​นิยม​อันดับ​ 1 English Studies, City University​ of Hong​ Kong ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 :1 ใน 3 นักเรียนทุนเรียนดีของเอก British and American Studies, Thammasat University ร่วมเสนอผลงานในงานนกยูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย มีประสบการณ์​สอนวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า 5 ปี ​

    ประวัติโดยย่อ
    - ปริญญาโท เกียรติ​นิยม​อันดับ​ 1 English Studies, City University​ of Hong​ Kong 
    - ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 British and American Studies, Thammasat University 
    - ร่วมเสนอผลงานในงานนกยูงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
    - มีประสบการณ์​สอนวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า 5 ปี ​ 

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส