ธนภัทร ดวงจิตร (Boy DW Trader) cover photo
ธนภัทร ดวงจิตร (Boy DW Trader)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

158 รีวิว

2 คอร์ส

ธนภัทร ดวงจิตร (Boy DW Trader)
Full-time Trader ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และ ผู้ก่อตั้งเพจ "DW Trader หุ้นใหญ่ กราฟสวย"

    ประวัติโดยย่อ
    - Full-time Trader ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
    - ผู้ก่อตั้งเพจ "DW Trader หุ้นใหญ่ กราฟสวย" เพจให้ความรู้ DW (ที่ไม่ใช่โบรกเกอร์) ยอด Like และผู้ติดตามสูงสุดของไทย
    - วิทยากรบรรยายในหัวข้อ DW ตามที่สถานที่ต่าง ๆ ทั้งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และโรงแรมหรูหลายงาน

4.8 คะแนนเฉลี่ย

158 รีวิว

2 คอร์ส