เบญจ์ ไทยอาภรณ์ cover photo
เบญจ์ ไทยอาภรณ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

2 คอร์ส

เบญจ์ ไทยอาภรณ์
วิทยากร นักเขียน และเจ้าของเพจ Presentation Cafe by Ben
กรรมการผู้จัดการบริษัทนำเข้าเครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบมาจัดจำหน่ายในประเทศ ผู้สนใจเทคนิคการสร้างสรรค์สไลด์ให้ดูโดดเด่นแตกแต่ง เป็นวิทยากรสอนการสร้างสรรค์สไลด์ให้กับองค์กรเอกชนชั้นนำและวิทยากรพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศ ผู้แปลหนังสือด้านการออกแบบสื่อประกอบการนำเสนอ "SPINNING IDEAS" ร่วมกับอ.ธงชัย โรจน์กังสดาล ผู้เขียนหนังสือ"ได้ดีเพราะพรีเซนต์" และเจ้าของเพจ "Presentation Cafe by Ben"

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของเพจ "Presentation Cafe by Ben"
  - ผู้เขียนหนังสือ "ได้ดีเพราะพรีเซนต์" และผู้แปลหนังสือ "SPINNING IDEAS"
  - วิทยากรสอนการออกแบบสไลด์ให้กับองค์กรเอกชนชั้นนำในประเทศและมหาวิทยาลัยต่างๆ ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี 
  - กรรมการผู้จัดการบริษัท SME ผู้นำเข้าเครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบ
  - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลหการ)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

2 คอร์ส