สมศักดิ์ อินทร์เผือก cover photo
สมศักดิ์ อินทร์เผือก

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส

สมศักดิ์ อินทร์เผือก
ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิและผู้คิดค้น
อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ประสบการณ์ทำงาน อดีตพนักงานธนาคาร ลาออกเมื่อปี ๒๕๔๐ อายุงาน ๑๑ ปี เริ่มฝึกครั้งแรก เดือนสิงหาคม ๒๕๔๐ และช่วยอาจารย์สอนฟรี ไม่เก็บเงินค่าสอนเพื่อทำความดีและอุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณพ่อที่เสียชีวิต เป็นเวลากว่า ๗ปี “ แรงบันดาลใจที่ทำให้ต้องมาฝึกและสอนไทชิ “ ไม่เคยคิดและคาดหวังมาก่อนว่าจะมาเป็นครูสอนไทชิ จากการที่คุณพ่อป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ เมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๔๐รวมอายุ ๖๒ปี ก่อนเสียชีวิตโดยทั่วไปสุขภาพแข็งแรงไม่สูบบุหรี่หรือดื่มเหล้ามาก่อน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันอดทน ชอบทำบุญ ช่วยเหลือผู้อื่น คนที่มาแสดงความเสียใจตั้งแต่คนแรกจะพูดว่า "คุณพ่อเป็นคนดี ไม่น่าอายุสั้นเลย"จนคนสุดท้ายก็จะพูดคล้ายๆกัน .”ใช่ คุณพ่อเป็นคนดี”จึงกราบหน้าศพ และบอกคุณพ่อว่า"ต่อไปนี้ผมจะทำความดีต่อจากพ่อ"ต่อมาเดือนกรกฎาคม ก็มาพบอาจารย์อมร เอี่ยมศิริ โดยบังเอิญ(ไม่รู้จักกันมาก่อน)จึงทราบว่าเป็นอาจารย์สอนมวยจีนจึงเริ่มฝึกครั้งแรกตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๔๐ และช่วยอาจารย์สอนฟรี ไม่เก็บเงินค่าสอนเพื่อทำความดีและอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อที่เสียชีวิตและเผยแพร่ไปยังจังหวัดใกล้เคียงสถานที่อื่นๆ เป็นเวลากว่า ๗ปี ปรมาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาคนแรก อาจารย์อมร เอี่ยมศิริ ถ่ายทอด ลมปราณไท๋จี๋ชี่กง ๑๘ ท่าชุดที่ ๑, ๒, ๓, ๕ และชุดที่ ๖ ผู้คิดค้นคือท่านปรมาจารย์อาวุโสหลิน โฮ้วเสิ่น ซึ่งมีจุดเด่นคือการบริหารลมหายใจ โดยมีจังหวะบอกลมหายใจเข้า(ซี)-หายใจออก(ฮู)เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นฐานการฝึกแต่ทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอย่างแท้จริงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันที่มีคุณภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนคุณแม่บอกว่า"เสียพ่อไป แต่ได้ลูกชายคนใหม่กลับมา" จึงคิดว่าควรจะยกระดับ ศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกที่อยู่ตามสวนสาธารณะขึ้นสู่สถานออกกำลังกายชั้นนำในกรุงเทพฯและจากคนสูงอายุเป็นคนที่ยังไม่สูงอายุจึงปรึกษากับอาจารย์อมร เอี่ยมศิริ ท่านพูดสั้นๆ ว่า “จะไหวหรือสมศักดิ์ มันยากมากนะ” จึงเป็นที่มาของ มิราเคิลไทชิ "มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ ศิลปะการเคลื่อนไหวเพื่อสุขภาพกายและใจ" เข้ากรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอมิราเคิลไทชิ การฝึกออกกำลังจิตและฝึกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เมื่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ตามสถานออกกำลังกายที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ อีกหลายแห่งในเวลาต่อมา “ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของผม และเป็นศาสตร์การออกกำลังกายดีที่สุดในโลกซึ่งบรรพบุรุษของเราคิดค้นขึ้นมาสำหรับลูกหลาน จึงขอบคุณสมาชิกทุกท่านและสถานออกกำลังกาย/หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนตลอดมาจนถึงปัจจุบัน” “ขอขอบพระคุณสื่อมวลชนที่ให้เกียรติ สัมภาษณ์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ในการออกกำลังกายแบบมิราเคิลไทชิ จนได้รับการยอมรับทั่วประเทศ" ประสบผลสำเร็จ สามารถยกระดับ ศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกที่อยู่ตามสวนสาธารณะ ขึ้นสู่สถานออกกำลังกายชั้นนำในกรุงเทพฯและจากคนสูงอายุเป็นคนที่ยังไม่สูงอายุ พัฒนาการฝึกและการสอน ก้าวสำคัญของชีวิต ปี ๒๕๕๓ จึงกำเนิด มิราเคิล ไทชิ (Miracle Taichi ) สถานที่ ฝึกพัฒนาลมหายใจ ศิลปการเคลื่อนไหวเพื่อสุขภาพกายและใจ ตามระบบ SHEB ณ เลขที่ 160/9-10 ถนนสุขุมวิท 55 ซอยทองหล่อ 6 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร การทำงาน "ทุกวันนี้เป็นวิชาชีพอย่างภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต" ปณิธานของข้าพเจ้า คิดค้นและพัฒนาระบบการฝึกสอนเพื่อให้ผู้ฝึกได้ประโยชน์มากที่สุด เผยแพร่มิราเคิลไทชิให้มนุษย์ทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ขอให้การฝึกมิราเคิลไทชิของข้าพเจ้าไปสู่ระดับสูงสุดของวิชา คือการไม่เวียนว่าย ตาย เกิดและนิพพานในที่สุด

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิและผู้คิดค้น เริ่มฝึกพัฒนาลมหายใจตั้งแต่ปี 2540 
  - สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วยจนถึงปัจจุบัน
  - ฝึกด้วยตนเอง(คนเดียว) ยามเช้าตรู่เพื่อรับธรรมชาติธาตุ 5 ตามสถานที่ธรรมชาติต่างๆ
  - ฝึกสอนมิราเคิลไทชิ ให้ความรู้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถฝึกได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต่้องสม่ำเสมอ
  - คิดค้นมีผลงานเป็นของตนเอง ได้แก่ การพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเด็ก/ชุดวัยเรียนรู้/ชุดสุขภาพดีก้าวหน้า รวมทั้งพัฒนาฝึกสอนด้วยระบบ TPRV.

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส