แสงระวี สิงหวิบูลย์ cover photo
แสงระวี สิงหวิบูลย์
แสงระวี สิงหวิบูลย์
ประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร และโครงการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยร่วมสมัย มากว่า 25 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร และโครงการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยร่วมสมัย มากว่า 25 ปี
    - มีความเชี่ยวชาญด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้ผู้สวมใส่ดูทันสมัย มีสไตล์ และมีความรู้

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส