โสภิดา อุไรรัตน์ cover photo
โสภิดา อุไรรัตน์
โสภิดา อุไรรัตน์
อดีต FX Dealer ประสบการณ์ 7 ปีในห้องค้าเงิน -- ดูแลกลุ่มลูกค้า SME โดยเฉพาะ
กว่า 15,000 ชั่วโมงในห้องค้าเงิน ทำงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FOREX) ดูแลกลุ่มลูกค้า SME ... ทำให้ผู้สอนเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัญหา ความเครียด และความหงุดหงิดใจของผู้ประกอบการ SME รวมไปถึงทีมงานการเงินของบริษัทที่มีการส่งออก/นำเข้า ที่กำลังเผชิญหน้าอยู่กับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมักจะทำให้ “ขาดทุน” ได้ในแทบทุกจังหวะการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต่างประเทศ ผู้สอนกลั่นกรองประสบการณ์ออกมาเป็นวิธีการ และขั้นตอนง่ายๆ ที่ผู้เรียนสามารถใช้ปิดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนได้จริง ใช้ได้กับธุรกิจหลากหลายประเภทที่ข้องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเน้นความรู้พื้นฐานและความเข้าใจง่ายสำหรับผู้เรียน ควบคู่ไปกับวิธีการปฎิบัติที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที คลายความกังวลพร้อมเสริมความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ ให้ผู้เรียนทำงานได้อย่างสบายใจและราบรื่นขึ้น

    ประวัติโดยย่อ
    - อดีต FX Dealer
    - ประสบการณ์ 7 ปีในห้องค้าเงิน
    - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
    - ปริญญาโทบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส