อรรถบูรพ์ สานุตร์ cover photo
อรรถบูรพ์ สานุตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

266 รีวิว

6 คอร์ส

อรรถบูรพ์ สานุตร์
CTO บริษัทให้บริการในด้าน Automate Testing ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
1) ทำงานเป็น Automate Tester มามากกว่า 10 ปี 2) เป็น CTO บริษัท Startup ซึ่งให้บริการในด้าน Automate Testing โดยเฉพาะ 3) เคยถ่ายทอดความเชี่ยวชาญในการทำ Automated Testing อย่างมีประสิทธิภาพให้กับพนักงานหลากหลายบริษัท อาทิเช่น Excel Bangkok, Thomson Reuters, ไปรษณีย์ไทย, Qi Services และ บริษัทไทยประกัน 4) มีประสบการณ์พัฒนาทีม ให้ใช้งาน Automated Testing ได้อย่างยั่งยืน และดูแลจนกลายเป็นการทำงานพื้นฐานของทีม

    ประวัติโดยย่อ
    - CTO บริษัทที่ปรึกษาการทดสอบ Application ด้วยเทคนิค Automated test
    - แอดมินของ QAHive Facebook Page
    - ผู้พัฒนา Robot Framework Puppeteer

4.7 คะแนนเฉลี่ย

266 รีวิว

6 คอร์ส