อภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล cover photo
อภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

183 รีวิว

1 คอร์ส

อภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล
Head of People Performance and Culture, KPMG Thailand

    ประวัติโดยย่อ
    - Tax Partner & Head of People Performance and Culture, KPMG in Thailand
    - เชี่ยวชาญด้านการให้คำแนะนำทางด้านภาษี ทั้งลูกค้าภายในและต่างประเทศ
    - อาจารย์พิเศษด้าน Tax Planning ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

183 รีวิว

1 คอร์ส