อิทธิกร ฐิตินวคุณ cover photo
อิทธิกร ฐิตินวคุณ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส

อิทธิกร ฐิตินวคุณ
วิทยากรอบรมการใช้งานเทคโนโลยี แอปพลิเคชั่น โปรแกรมทางเทคโนโลยี

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรอบรมการใช้งานเทคโนโลยี แอปพลิเคชั่น โปรแกรมทางเทคโนโลยี
  - วิทยากรอบรมการใช้งาน Chromebook และ Chrome Management Console
  - วิทยากรอบรมการใช้งาน YouTube เพื่อการศึกษา และ ธุรกิจ
  - วิทยากรบรรยาย Computational Thinking, Design Thinking และ Digital Citizenship
  - บรรณาธิการด้านเทคนิคนิตยสารเกี่ยวกับด้าน IT เช่น WinMag, WM Magazine, คอมมาร์ท, คอมพิวเตอร์ทูเดย์, นิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์
  - วิทยากรรับเชิญบรรยายตามโครงการต่าง ๆ เช่น วิทยากรบรรยาย : โครงการ Intel Amazing PC : อบรมการใช้งานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วประเทศ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส