วรารัตน์ ทาธิ (Numoofun Art) cover photo
วรารัตน์ ทาธิ (Numoofun Art)
วรารัตน์ ทาธิ (Numoofun Art)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดดิจิตอล ประสบการณ์กว่า 5 ปี เจ้าของช่อง YouTube "Numoofun Art"
เริ่มต้นจากการชอบวาดภาพบนเฟรมไม่ว่าจะเป็นสีน้ำมัน สีอะคริลิค สีน้ำ และการดรออิ้ง จากนั้นมีความสนใจเทคนิคดิจิตอล เรียนรู้และพัฒนาเทคนิคการวาดภาพอย่างเชี่ยวชาญ สู่การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้โดยการสอนผ่านสตูดิโอ และโรงเรียนต่างๆ ไปจนถึงการสร้างช่อง YouTube และการทำคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อแบ่งปันความรู้

    ประวัติโดยย่อ
    - เรียนจบจากคณะวิจิตรศิลป์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
    - ปัจจุบันเป็น Youtuber ช่อง Numoofun art ช่องที่สอนเกี่ยวกับการวาดภาพ ไม่ว่าจะเป็นดรออิ้ง การวาดคนเหมือน การวาดภาพเซมิเรียล สอนทั้งบนการดาษและดิจิตอล และอื่น ๆ
    - เคยเป็นคุณครู ประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี สอนทั้งในโรงเรียน ออนไลน์ และตามสตูดิโอต่าง ๆ
    - เชี่ยวชาญการวาดดิจิตอล สามารถผลิตทรัพสินทางปัญญาจากงานดิจิตอลได้ อาทิ เช่น บรัชดิจิตอล เทมเพลต ฟ้อนตัวหนังสือ หนังสือดิจิตอล สติกเกอร์ไลน์ สื่ออนิเมชั่น และอื่นๆ

0.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส