ศศิวิมล พลอยทอง cover photo
ศศิวิมล พลอยทอง
ศศิวิมล พลอยทอง
Graphic Online Expert ByKruCAT
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ –สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้ทำงานด้านกราฟิกดีไซน์มาตลอด รวมระยะเวลามากกว่า 15 ปี และใช้โปรแกรม Photoshop และโปรแกรม Illustrator ในการทำงานทั้งในสตูดิโอถ่ายภาพ, โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,โรงพิมพ์มัลติซัพพลายเทรดดิ้ง 1992 และบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าด้านความงามที่มีวางขายในโมเดิร์นเทรด เช่น Watsons, Big C, Lotus, 7-11 ,Top มาแล้วมากกว่า 5 ปี อยากส่งต่อความรู้และเทคนิคดีๆที่ได้จากประสบการณ์ตรงในการทำงาน เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ Photoshop แบบลัด สั้น ง่าย เพื่อที่จะได้นำไปต่อยอดสร้างรายได้ สร้างอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักได้

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของ FacebookPage Graphic Online Expert ByKruCAT
    - สอนหลักสูตร Adobe Photoshop (PS), Adobe illustrator (Ai) การออกแบบและหลักสูตรอื่นๆ ที่แนะนำทั้งวิธีคิดและวิธีการให้คุณสามารถนำไปต่อยอดได้
    - ทำงานด้านกราฟิกดีไซน์มาตลอด ระยะเวลากว่า 15 ปี

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส