นัศรินทร์ ลีลาสุนทรวัฒนา (ครูแอม) cover photo
นัศรินทร์ ลีลาสุนทรวัฒนา (ครูแอม)
นัศรินทร์ ลีลาสุนทรวัฒนา (ครูแอม)
เจ้าของผลงานหนังสือ "เลือกใช้ศัพท์ให้ฝรั่ง Like" และ "English at Work"

    ประวัติโดยย่อ
    - จบการศึกษาด้าน TESOL&Bilingual Education จากสหรัฐอเมริกา
    - เจ้าของผลงานหนังสือ "เลือกใช้ศัพท์ให้ฝรั่ง Like" และ "English at Work"
    - วิทยากรและอาจารย์พิเศษจัด workshop ด้านภาษาอังกฤษ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส