สุพล ศรประสิทธิ์ (Coach Marin) cover photo
สุพล ศรประสิทธิ์ (Coach Marin)
สุพล ศรประสิทธิ์ (Coach Marin)
เปลี่ยนวิธีคิด เพื่อชีวิตขาขึ้น เจ้าของแฟนเพจ UpTrendTH
ประสบการณ์เทรดในตลาด Forex (Foreign Exchange) นานกว่า 5 ปี เคยเจอทั้งขาดทุน ทั้งล้างพอร์ท เรียนรู้จนพบความจริงบางอย่างของกลุ่มนักเทรด 5% ที่สามาถอยู่รอดในตลาดได้แบบเป็นกำไรในระยะยาว และนำมาถ่ายทอดทอดให้กับนักเทรด ด้วยรูปแบบการเทรดแบบ Price Action Trading ที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้เครื่องมือมากมาย แค่เข้าใจพฤติกรรมซื้อขาย และมีวิธีมองกราฟให้ถูกต้อง มีวิธีการสอนให้ทำเป็นไม่ใช่ทำตาม ด้วยประสบการณ์โค้ชชิ่งมานานกว่า 4 ปี ทำให้เข้าใจปัญหาเกือบทุกอย่างของนักเทรด และสามารถแนะนำวิธีแก้ได้ทั้งเชิงเทคนิคและจิตวิทยา - ประสบการณ์เทรด 5 ปี (ตลาด Forex+Indice) - เป็น Price Action Trader พาร์ททาม -โค้ชประจำสถาบันสอนเทรด นานกว่า 4 ปี - มีผู้ติดตามมากกว่า 3,000 คน - ผลงาน นักเทรดที่มาเรียนด้วยสามารถเทรดได้ดีขึ้น เลิกล้างพอร์ท เริ่มทำกำไรได้ - ผลงานหนังสือ "13 เทคนิคเทรด Forex แบบมือโปร" - จบการสื่อสาร (Communication Arts) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร International program - มีความรู้ด้าน financial knowledge - Self-educated - Online business owner

  ประวัติโดยย่อ
  - จบการสื่อสาร (Communication Arts) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร International program
  - ประสบการณ์เทรดมากกว่า 5 ปี ในตลาด Forex+Index
  - โค้ชประจำสถาบันสอนเทรด นานกว่า 4 ปี
  - เจ้าของแฟนเพจ UpTrendTH ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 3,000 คน
  - ผลงานหนังสือ "13 เทคนิคเทรด Forex แบบมือโปร"

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส