เธียรชัย พันธ์คง cover photo
เธียรชัย พันธ์คง
เธียรชัย พันธ์คง
ไคเซ็น, การพัฒนางาน, การพัฒนาคน, การพัฒนาองค์กร

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการพัฒนาคนและพัฒนางาน โดยเฉพาะการพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น Kaizen
    - นักเขียนผลงานพ็อกเก็ตบุ๊คส์มาแล้วทั้งหมด 4 เล่ม
    - เจ้าของเพจ "ไคเซ็น ทุกคนทำได้ ทำง่าย ทำเลย"
    - จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านการตลาด และเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร และ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D. สาขา Management ที่ Universiti Utara Malaysia

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส