ดำรงค์ พิณคุณ cover photo
ดำรงค์ พิณคุณ

4.1 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส

ดำรงค์ พิณคุณ
นักเขียน นักการตลาด วิทยากร อันดับต้นของไทย
อ.ดำรงค์ พิณคุณ ผู้ให้คำปรึกษาพร้อมจัดอบรมสัมนาในเชิงบริหารธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจ โดยอาจารย์เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจด้วยตนเองมาแล้วตั้งแต่อายุ 30 ปี โดยได้เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแรงบัลดาลใจและเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากรในองค์กรต่างๆ โดยแนวทางในการสัมนาใช้หลักการ การใช้สมองและ “Positive Thinking” สร้างความสำเร็จให้กับตนเองตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันและได้รับเชิญให้เป็นแขกรับเชิญในรายการทีวีวิทยุเป็นจำนวนมาก

  ประวัติโดยย่อ
  - นักเขียน นักการตลาด วิทยากร อันดับต้นของไทย ผู้สร้างผลงานเขียนจากประสบการณ์การสร้างธุรกิจด้วยตนเอง
  - ประธานกรรมการในเครือบริษัท เรสเตอร์ กรุ๊ป (รวม 8 บริษัท)
  - ผู้คิดค้นและวิทยากรหลักสูตรชื่อดัง The Success
  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ม.หอการค้าไทย
  - ปริญญาโท การจัดการ สาขาผู้ประกอบการ CMMU ม.มหิดล
  - ปริญญาเอก Cognitive NeuroScience ม.บูรพา

4.1 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส