โสภณ ภูมิรัตนวงศ์ cover photo
โสภณ ภูมิรัตนวงศ์
โสภณ ภูมิรัตนวงศ์
เจ้าของร้าน Athena Salon Bangkok และยังเป็น Salon Influencer ด้าน Master Color
โสภณ ภูมิรัตนวงศ์ (TEN) เริ่มเรียนและเข้าวงการเสริมสวยตั้งแต่อายุ 19 ปี (ค.ศ.2006) ไปพร้อม ๆ กับการเรียนมหาวิทยาลัยและเป็นช่างเสริมสวยเรื่อยมา จนกระทั่งในปีค.ศ.2014 ได้มีโอกาสเข้าทำงานกับซาลอนของชาวต่างชาติ จึงได้เรียนรู้วิธีและเทคนิคการทำผมในรูปแบบ Western Style ทั้งในเรื่องของการตัดผม ทำสีผม ดัดผม ยืดผม และการต่อผม จนเมื่อปีค.ศ.2016 ได้เปิดร้านเป็นของตนเองนั่นคือ Athena Salon Bangkok ด้วยมีความถนัดในเรื่องของการทำเคมีสีผมเป็นพิเศษ จึงได้รับการติดต่อจากบริษัท Lolane Pixxel ให้เป็น Salon Influencer ด้าน Master Color และยังเป็นอาจารย์รับเชิญในการสอนทำสีผมในเทคนิค Western ให้กับร้านและบริษัทต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของร้าน Athena Salon Bangkok ร้านเสริมสวยครบวงจร
    - ได้รับเลือกจากบริษัท Lolane Pixxel ให้เป็น Salon Influencer ด้าน Master Color
    - เป็นอาจารย์รับเชิญในการสอนทำสีผมในเทคนิค Western style ให้กับร้านและบริษัทต่าง ๆ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส