อาทิตย์ ฉัตรโพธิ์ทอง cover photo
อาทิตย์ ฉัตรโพธิ์ทอง
อาทิตย์ ฉัตรโพธิ์ทอง
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    ประวัติโดยย่อ
    - Instructor at Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
    - Bachelor of Interior Architecture, Thammasat University, Thailand, 2011
    - Designer at A.D.G. Architectural Design Genesis, 2012 – 2017
    - Master of Architecture Interior Architecture, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand, 2017

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส