เกียรติรัตน์ จินดามณี cover photo
เกียรติรัตน์ จินดามณี
เกียรติรัตน์ จินดามณี
เจ้าของเว็บไซต์และแฟนเพจ Taokaemai.com : ศูนย์ความรู้เพื่อผู้ประกอบการเถ้าแก่ใหม่

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของเว็บไซต์และแฟนเพจ Taokaemai.com : ศูนย์ความรู้เพื่อผู้ประกอบการเถ้าแก่ใหม่
    - นักธุรกิจ เครื่องสำอางและอาหารเสริม บ.ปันสวย
    - นักเขียน Best Seller “เปลี่ยนร้อยให้เป็นล้าน” ขายเครื่องสำอางออนไลน์
    - นักเขียน Best Seller เถ้าแก่ใหม่ใจถึง

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส