เบญจมาศ ไชยวงศ์ cover photo
เบญจมาศ ไชยวงศ์
เบญจมาศ ไชยวงศ์
ผู้ให้ความรู้ และที่ปรึกษาด้านการนำเข้าสินค้าออนไลน์ e-commerce ของจีน และบัญชีอาลิเปย์ alipay
จากผู้ที่มีความรู้ด้านการนำเข้าออนไลน์จีนเป็น 0 สะสมประสบการณ์ด้านการสั่งของจากจีนกว่า 5 ปี สู่เส้นทางสายอาชีพครู ผู้ถ่ายทอดเทคนิคการนำเข้าแก่นักเรียนทั่วประเทศ ทุกภูมิภาคทั่วไทย ด้วยเทคนิคการถ่ายทอดเฉพาะตัว เปลี่ยนเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดว่ายาก ให้เข้าใจง่าย ลงมือทำได้จริง และเป็นขั้นตอน

    ประวัติโดยย่อ
    - ครูปูน ที่ปรึกษาและวิทยากร ด้านการนำเข้าสินค้าออนไลน์จีน, e-commerce จีน และบัญชีอาลิเปย์ ให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
    - เจ้าของแฟนเพจ ครูปูนสอนนำเข้าสินค้าจีนง่ายๆ Import China Coach เพจที่ให้ความรู้ เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อ การนำเข้าสินค้าในเว็บไซต์จีน ในสไตล์การสอนที่เข้าใจง่าย ทำตามได้จริง

3.3 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส