ธเนตร์ตรี รัตนเรืองยศ (ไทเกอร์) cover photo
ธเนตร์ตรี รัตนเรืองยศ (ไทเกอร์)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส

ธเนตร์ตรี รัตนเรืองยศ (ไทเกอร์)
เจ้าของเว็บไซต์ Thaiwinner.com

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของเว็บไซต์ Thaiwinner.com บล๊อกสำหรับผู้ประกอบการคนไทย ให้ความรู้เรื่องการทำธุรกิจ การตลาด การบริหาร ฯลฯ
    - จบการศึกษาปริญญาโทสาขา MBA จาก Wharton School of the University of Pennsylvania
    - จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส