กรรณิการ์ ชุ่มมี (ตาล) cover photo
กรรณิการ์ ชุ่มมี (ตาล)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

1 คอร์ส

กรรณิการ์ ชุ่มมี (ตาล)
เจ้าของแฟนเพจ "Make a Host: เป็นโฮสง่ายๆ ทำรายได้ผ่าน Airbnb" Airbnb Community Award 2015

  Airbnb Superhost ที่มีประสบการณ์การเป็นโฮสมาตั้งแต่ปี 2014
  ผู้ก่อตั้งเพจ Make a Host เป็นโฮสง่ายๆทำรายได้ผ่าน Airbnb
  ผู้ที่หลงใหลและหลงรักใน Airbnb จนได้รับรางวัล Airbnb Community Award ปี 2015 ในฐานะผู้แบ่งปันความรู้ให้กับโฮสในชุมชน Airbnb
  เป็น 1 ใน Airbnb Ambassador ในประเทศไทย
  ผู้สอน Airbnb Workshop ต่อเนื่องมามากกว่า 3 ปี สอนตั้งแต่คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ Airbnb จนกระทั่งประสบความสำเร็จเป็น Superhost มาแล้วหลายต่อหลายท่าน
  นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโค้ชผู้เปลี่ยนที่พักให้เป็นเงิน
  บริหารจัดการที่พักให้โฮสท่านอื่นมากกว่า 50 ที่
  พนักงานประจำที่ทำรายได้เสริมจาก Airbnb


  ประวัติโดยย่อ
  - Airbnb Superhost ที่มีประสบการณ์การเป็นโฮสมาตั้งแต่ปี 2014
  - ผู้ก่อตั้งเพจ Make a Host เป็นโฮสง่ายๆทำรายได้ผ่าน Airbnb
  - ผู้ที่หลงใหลและหลงรักใน Airbnb จนได้รับรางวัล Airbnb Community Award ปี 2015 ในฐานะผู้แบ่งปันความรู้ให้กับโฮสในชุมชน Airbnb
  - เป็น 1 ใน Airbnb Ambassador ในประเทศไทย
  - ผู้สอน Airbnb workshop ต่อเนื่องมามากกว่า3ปี สอนตั้งแต่คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ Airbnb จนกระทั่งประสบความสำเร็จเป็น superhost มาแล้วหลายต่อหลายท่าน
  - นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโค้ชผู้เปลี่ยนที่พักให้เป็นเงิน
  - บริหารจัดการที่พักให้โฮสท่านอื่นมากกว่า 50ที่
  - พนักงานประจำที่ทำรายได้เสริมจาก Airbnb

4.5 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

1 คอร์ส