ปานจิต เฮาว์ cover photo
ปานจิต เฮาว์
ปานจิต เฮาว์
ผู้บริหารระดับสูงด้าน HR ดูแลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก มีประสบการณ์การทำงาน Remote และ Hybrid Team ทั้งในและต่างประเทศกว่า 25 ปี
อดีตผู้บริหารสูงสุดด้าน HR ของบริษัทยักษ์ใหญ่ ดูแลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำที่ประเทศสิงคโปร์ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นรางวัลระดับโลกมากกว่า 10 รางวัล พร้อมทั้งประสบการณ์มากกว่า 25 ปี สำหรับการทำงานทั้งในและต่างประเทศ ประสบการณ์ที่ปรึกษาด้านธุรกิจชั้นนำที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรทั้งในและต่างประเทศ อาจารย์สอนศิษย์ด้วยจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้นำและสร้างจิตวิญญาณการบริการให้กับหลายองค์กรชั้นนำ อยู่ในแวดวงการทำงานแบบ Remote และ Hybrid team ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทำงานด้านการบริหารธุรกิจ, ด้านการพัฒนาบุคลากรและสร้างผู้นำ โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล, และด้านการพัฒนาองค์กร

    ประวัติโดยย่อ
    - อดีตผู้บริหารสูงสุดด้าน HR ของบริษัทยักษ์ใหญ่ ดูแลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำที่ประเทศสิงคโปร์
    - นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นรางวัลระดับโลกมากกว่า 10 รางวัล พร้อมทั้งประสบการณ์มากกว่า 25 ปี สำหรับการทำงานทั้งในและต่างประเทศ
    - ประสบการณ์ที่ปรึกษาด้านธุรกิจชั้นนำที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
    - อาจารย์สอนศิษย์ด้วยจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้นำและสร้างจิตวิญญาณการบริการให้กับหลายองค์กรชั้นนำ

4.5 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส