วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ cover photo
วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ผ่านการรับรองหลักสูตรการโค้ชระดับโลกด้วยเครื่องมือ Points of You Certified Practitioner (Level 2)

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร
    - ประสบการณ์ที่ปรึกษาให้กับภาครัฐและเอกชนกว่า 500 องค์กร
    - ผ่านการรับรองหลักสูตรการโค้ชระดับโลกด้วยเครื่องมือ Points of You

4.4 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส