กวิน สัตยาวุฒิพงศ์ cover photo
กวิน สัตยาวุฒิพงศ์
กวิน สัตยาวุฒิพงศ์
วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านการเงิน
กวิน เจ้าของธุรกิจออแกไนเซอร์ และธุรกิจโรงพิมพ์ ด้วยประสบการณ์การทำธุรกิจในหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องการเงินในบริษัทมากว่า 15ปี ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการด้านการเงิน จึงตัดสินใจผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับเจ้าของธุรกิจ และบุคคลทั่วไป สู่การเป็นวิทยากร “ปัญหาเรื่องการเงิน เป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การเชื่อมโยงไปถึงปัญหาอื่นๆ จากปัญหาเล็กๆ จะนำพาไปสู่ปัญหาที่ยากจะหาทางออก” สิ่งนี้ทำให้ผมเกิดเป็นแรงบันดาลใจ ที่ทำให้เริ่มต้นจัดทำคลาสเรียน ที่ต้องการจะช่วยให้ทุกคนมีการจัดการการเงินที่ดีขึ้น และหลุดออกจากปัญหาด้านการเงินที่คอยรุมเร้า และไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง

    ประวัติโดยย่อ
    - ที่ปรึกษาให้กับนักธุรกิจ SME
    - วิทยากรด้านการจัดการเรื่องเงินส่วนบุคคล
    - วิทยากรด้านการเงินในองค์กร สำหรับผู้ประกอบการ
    - อาจารย์พิเศษประจำวิชา Digital Entrepreneur มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส