อรรณพ ช่วยโต cover photo
อรรณพ ช่วยโต
อรรณพ ช่วยโต
วิทยากรผู้มีประสบการ์ทางด้าน End-User Applications and Software Development มากกว่า 20 ปี
อาจารย์พิเศษเรื่องการพัฒนาการซอฟท์แวร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันเป็น Technical Delivery Supervisor - Training Responsible for Microsoft Official Curriculum, Microsoft Application, Cloud and Mobile Technology, SAP BusinessObjects ที่ The Enterprise Resources Training Co., Ltd.

    ประวัติโดยย่อ
    - อาจารย์พิเศษเรื่องการพัฒนาการซอฟท์แวร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต
    - ปัจจุบันเป็น Technical Delivery Supervisor - Training Responsible for Microsoft Official Curriculum, Microsoft Application, Cloud and Mobile Technology, SAP BusinessObjects ที่ The Enterprise Resources Training Co., Ltd.

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส