วรีวรรณ์ ไชยวัชรนนท์ (Skillup กับครูเฟิร์น) cover photo
วรีวรรณ์ ไชยวัชรนนท์ (Skillup กับครูเฟิร์น)
วรีวรรณ์ ไชยวัชรนนท์ (Skillup กับครูเฟิร์น)
เจ้าของสถาบันออนไลน์ Skillup กับครูเฟิร์น

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรและที่ปรึกษาธุรกิจ เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์
  - เจ้าของสถาบันออนไลน์ Skillup กับครูเฟิร์น
  - ประสบการณ์เจ้าของธุรกิจส่วนตัว Production House & Event Organizer และเจ้าของสถานีวิทยุ RadioX
  - ประสบการณ์พิธีกรโทรทัศน์ โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ นักจัดรายการวิทยุ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์
  - ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ประกาศข่าว ททบ.5 ศูนย์ข่าวภาคเหนือตอนล่าง
  - ประธานชมรม ClubX เยาวชนสร้างสรรค์ผู้ดำเนินกิจกรรมเยาวชน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
  - อดีตเลขาฯ นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
  - อดีตฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส