AppsoftTech  cover photo
AppsoftTech
AppsoftTech
บริษัท แอพซอฟต์เทค จำกัด AppSoftTech Co., Ltd.

    ประวัติโดยย่อ
    - บริการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา C ในงานควบคุม Microcontroller ตระกูลต่างๆ ได้แก่ PIC, dsPIC, PIC32, Arduino, AVR, MCS-51 และ พื้นฐานภาษา C
    - ผลิตและจำหน่ายหนังสือโปรแกรมมิ่ง ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ทุกประเภท
    - ตัวแทนจำหน่ายชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์, บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์, โมดูลตรวจจับ (Sensor) ชนิดต่างๆ และชุดหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ทั้งแบรนด์ไทยและต่างประเทศ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส