นิสา ศิริพฤกษ์พงษ์ cover photo
นิสา ศิริพฤกษ์พงษ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

229 รีวิว

3 คอร์ส

นิสา ศิริพฤกษ์พงษ์
ผู้คิดแอป การเงินง่ายๆ - รวมแอปการเงินที่ทุกคนควรมี

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้คิดแอป "การเงินง่ายๆ" "Easy Finance" และ "วางแผนใช้เงินง่ายๆ" (พัฒนาโดย ศรัณย์ ศิริพฤกษ์พงษ์)
    - วิทยากรรับเชิญ หลักสูตรวางแผนการเงินผ่าน Mobile Application, หลักสูตร Financial Mobile Application และหลักสูตร Finance for Non-Finance
    - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

229 รีวิว

3 คอร์ส